بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

مرجع دانش و فناوری پلیمرها

بسپــاران

وب سایت بسپاران بر آن است تا کمکی به دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر بنماید . لذا از همه علاقه مند ان به مهندسی پلیمر در خواست می شود که ما را از نظرات خود بی بهره نگذارند تا این مجموعه بتواند فعالیت خود را متناسب با نیاز دانشجویان و انشاالله در سطح وسیعتر گسترش داده و در راه پیشرفت کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم.
انشاالله

کلمات کلیدی

فوم‌های نانوکامپوزیت پلیمری

فیلم قالبگیری

نرم افزار ویراستیار نسخه4 (بتا)

راهنمای نصب نرم افزار ویراستیار نسخه4 (بتا) برای آفیس 2016 و

راهنمای نصب نرم افزار ویراستیار نسخه4 (بتا)

مسابقات ملی نانو

دهمین مسسابقه ملی نانو

plastic

extruder

اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی

شبیه سازی اجزاء محدود ضربه سرعت بالا بر روی صفحات کامپوزیتی پلیمری

شبیه سازی

فوم سخت پلی یورتان

آشنایی با روش های تولید فوم سخت پلی یورتان

سوسپانسیون

ذرات معلق

خطراتی که با ظروف پلاستیکی ما را تهدید می‌کند‎!

نانو پلیمرهای زیست تخریب پذیر -کیتوسان سیستمی دارو رسان

نانو پلیمر

آشنایی با نشریات داخلی مرتبط با علوم وفناوری پلیمر

نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت

نشریه علمی -پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر

نشریه مهندسی شیمی ایران

پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر

کامپوزیت پلیمری

نانو کامپوزیت

بررسی فرآیند پیوسته و بچ(batch) -مزایا و معایب

پلیمر طبیعی

بایو پلیمر

جدول رو به رشد پلاستیک از سال 1868 تا 1975

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺬﻳﺮ» ثبت شده است

Biodegradable Polymers  


ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻨﺘﺰﻱ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻟﻴﺎژ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻠﺰﺍﺕ، ﭼﻮﺏ، ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻭﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . %75 ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﺰﻱ )ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ (، ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ،  ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ، ﭘﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻭ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ )ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ (ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﻱ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﻟﺬﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

۰ نظر ۰۹ تیر ۹۴ ، ۰۰:۲۱
پلیمریست